Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Hvis du fortsætter på siden accepterer du, at vi benytter disse cookies.
Du kan læse mere her

Almindelige betingelser for køb af varer på Rytterhjørnets hjemmeside


1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på Rytterhjørnets (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside www.rytterhjørnet.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.
Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.
 

2. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.
Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.
Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.
Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.
Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 8.2 dog fortsat er gældende. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.
Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.
 

Generelle oplysninger

RYTTERHJØRNET ApS

31373328

Industrivænget 50, 3400 Hillerød. 

Hilleroed@rytterhjoernet.dk

48 28 50 05

14.04.2008

Betaling

Det er muligt at betale med alle standart kort VISA/Dankort. Beløbet hæves først ved afsendelse af varen og beløb vil kunne ses på kundens kontoudtog. Rytterhjørnet ApS krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS. Rytterhjørnet ApS anvender PayManager og alle oplysninger behandles fortroligt og må ikke videregives til 3.part. Ved anvendelse af fortrydelsesret tilbageføres beløbet på det oplyste konto nr. (se fortrydelsesret) 


Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.
Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

Leveringsomkostninger
Ved køb under 500,00 kr. tillægges et gebyr for fragt og administration på 60,00 kr.
Levering til Sverige tillægges et gebyr på 100,00 kr, for fragt og administration, og ved levering til Tyskland er gebyret på 250,00 kr.. Også ved køb over 500,00 kr.

Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.
Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.
Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.
 

Levering

Leveringssted og måde
Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 1-8 hverdage. Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.
Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

Rytterhjørnet går ind for genbrug
Hos Rytterhjørnet tænker vi på miljøet og genbruger derfor papkasser. 
Du kan risikere at modtage dine varer i en genbrugs kasse. 
 

5.Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret - 
Har du fortrudt dit køb, og ønsker du at sende varen retur, skal du blot sende din ordre retur indenfor 14 dage.
Du bære risikoen for varen fra det tidspunkt den er leveret til dig.
Når du modtager pakken, vil der være vedlagt en returlabel, som du kan bruge hvis du ønsker at returnere.
Bemærk at der fratrækkes kr. 50,- fra dit returbeløb, hvis du benytter dig af den medfølgende returlabel.
Ønsker du at ombytte til anden vare/størrelse skal du returnere dit oprindelig køb, og bestille den vare du ønsker på ny.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved Hilleroed@rytterhjoernet.dk din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.   

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

5.2 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres. Bemærk, vi tilbagefører kun på anvendte konto anvendt ved køb. 
Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Sælger.
Returneringer til Sælger skal altid sendes med omdeling (direkte til Rytterhjørnets adresse).
Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Sælger har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen. Beløb tilbagebetales på kort/ reg og konto nr anvendt ved køb.
Det er muligt at ombytte eller returnere en vare købt på webshoppen, i vores fysiske butik. 
Ved returnering skal der anvendes GLS eller postnord. vi modtager ikke pakker sendt med DAO da disse bliver hængt på porten og derfor risikeres stjålet. Dette er kundens eget ansvar hvis denne metode anvendes.

Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:
Rytterhjørnet ApS, Industrivænget 50, 3400 Hillerød, Danmark

 

6. Fejl og mangler - reklamation

Generelt
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen. Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.
Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.
Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

Reparation og omlevering
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:
1. afhjælpning af manglen,
2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3. et passende afslag i købesummen eller
4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.
Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.
Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.
Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

Persondatapolitik 

Sælger er underlagt den danske persondatalov, og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen, fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

På hjemmesiden anvendes Cookies til styring af indholdet i indkøbskurv, og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC.

Cookies anvendes til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider, og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen, så let og brugervenlig, som mulig. Samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

Ved køb på rytterhjørnet.dk indhenter Sælger, Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnr, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres hos sælger i op til 2 år.

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Rytterhjørnet ApS har indgået databehandler aftale med Dandomain A/S.

Den dataansvarlige for indsamling, behandling, og anvendelse af de beskrevne oplysninger er Rytterhjørnet ApS. Industrivænget 50 3400 Hillerød. Hos Rytterhjørnet ApS passer vi godt på de oplysninger, vi modtager fra dig.

Vi indhenter kun data i tilfælde, hvor dette er relevant for os.

Ved indsamling, behandling, og anvendelse, af dine persondata, overholder vi altid, alle lovbestemmelser. 

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe vi er pålagt en juridisk forpligtelse hertil. Handler du på rytterhjørnet.dk anvender vi naturligvis SSL certifikat. Dette betyder at alle oplysninger bliver krypteret. Vi opbevarer kun de mest nødvendige oplysninger for at gennemføre din ordre. Disse oplysninger er fortroligt beskyttet hos os, og vores databehandler Dandomain A/S. I tilfælde af systemnedbrud, så kan disse oplysninger gendannes. Vi opbevarer oplysningerne i op til 2 år, udelukkende i tilfælde af reklamationer.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant, for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler 

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen, og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Rytterhjørnet ApS indsamler, og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Anmelder vores hjemmeside

   Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på rytterhjørnet.dk er Rytterhjørnet ApS, industrivænget 50, 3400 Hillerød.
Behandlingsgrundlag og formål!
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse, indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling, og opfyldelse af den indgåede aftale. 

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter, af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter, at du har modtaget din vare.

Andre modtagere af personoplysninger:
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 
Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til det valgte fragtfirma, med henblik på levering af dine indkøb. 
Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden. Sidst nævnte vil ikke offentliggøres, oplysningerlagres udelukkende i bagvedliggende system.  
rytterhjørnet.dk anvender betalingssystem igennem DanDomain A/S, som fungerer databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.   
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata
  • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, bedes du sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse hilleroed@rytterhjoernet.

Har du yderligere spørgsmål vdr. opbevaring af personfølsomme oplysninger, så kontakt os på 48285005 eller 31667193

Ansvar
Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.


Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mail liste hos Sælger således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden.

Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

Markedsføring
Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

8.Andet

Kontakt til Sælger
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 4828 5005. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse hilleroed@rytterhjoernet.dk

Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.
 

Oplysninger om Sælger

Rytterhjørnet ApS
Industrivænget 50
3400 Hillerød
Tel.: 48285005
CVR nr.: 31373328
 

Sted og dato

Hillerød den 07/10 2015